www.smogolice.eu
CASTOR

Wałach holsztyński (rok urodzenia 2006).
Bardzo ambitny i chętny do pracy. Szybko się uczy. Dynamiczny, ale spokojny. Kontaktowy.OLSEN

Wałach hodowli polskiej (rok urodzenia 2002).
Silny i waleczny. Spokojny i zrównoważony. Idealny do zbierania doświadczenia w wyższych konkursach skokowych.
koń